Regelbilder


SpelplanFigur 1 Arrangera vid start. Röd dam i center, notera "y"-formen i vitt och tre "trianglar" i svart.Figur 2 Korrekt strikerplacering (måste vidröra båda strecken). OBS svart puck har använts i stället för striker för att markera korrekta och felaktiga placeringar.Figur 3 Felaktig strikerplacering (måste helt täcka cirklarna eller inte alls samt båda strecken)Figur 4 Felaktig skjutställning (armbåge korsar diagonalen)Figur 5 PekfingerskottFigur 6 TumskottFigur 7 "Saxskott"

Hur spelas Carrom?


I PDF:en nedan finns fullständiga regler samt förslag på förenklade regler för er som just börjat med Carrom (utskrivbar).

Ladda ner som PDF (ny uppdaterad version)

For tournament play: Laws of Carrom (international version).
Kort sammanfattning
Två eller fyra personer kan spela ett parti Carrom. Om två spelar sitter man mitt emot varandra, fyra personer spelar som två lag där lagen sitter nord/syd respektive öst/väst. Målet är att spelaren/laget skall sänka de nio puckarna i sin egen färg innan motsåndaren sänkt sina.

Arrangera Carrompuckarna enligt figur 1 i mitten av brädan, med röd puck: drottningen, på den röda mittpunkten.

En spelare måste sitta kvar på "sin" sida när han/hon skjuter. Lotta först vem som börjar, denne spelar vit. Den första stöten (normalt hård) används för att 'spränga upp' gruppen av puckar. Målsättningen är sedan att med hjälp av den något tyngre strikern sänka alla puckar i den egna färgen. Damen måste vara sänkt (av någon) innan den sista egna pucken sänks. Använd fingret för att "snärta" iväg strikern mot en puck. Med rätt vinkel och fart träffas pjäsen och sänks i en av de fyra hörnfickorna. Du behåller turen så länge du sänker dina egna puckar. Du kan skjuta strikern mot valfri färg, så kallade skjutsar är tillåtna, dvs om du är vit kan du skjuta strikern mot en svart puck som sedan träffar en vit och går i hål.

Varje gång du står i tur att skjuta får du placera strikern i din kvadrant (avgränsade med diagonala streck). Strikern måste dock vidröra båda de parallella svarta streck som löper längs din långsida.

Figur 2 (i vänstermarginalen). Korrekt strikerplacering

Figur 3. Felaktig strikerplacering

Ingen del av din kropp (förutom handen) får passera de diagonala linjer som utgör gränsen för din spelyta. Inte heller utanför brädet, i en tänkt förlängning av diagonalerna, får du ha någon del av kroppen.

Figur 4. Felaktig armplacering

Skjutstilen kan vara högst individuell – använd den stil som passar dig bäst så länge som du med ett eller två fingrar "skjuter" iväg strikern, den får inte fösas eller knuffas.

Några tips:

Försök att hitta ett sikte där du har kroppen vänd i skottriktningen. Koppla av allt utom handen, det är fingrarna som ska göra jobbet. Används lämpligen pekfingret (figur 5) på antingen vänster eller höger hand, lägg pekfingernageln direkt mot strikern, vila om möjligt övriga fingrar/hand på spelytan, koppla av alla muskler och snärta iväg skottet. Då puckarna glider bra behövs inte mycket kraft (annat än vid sprängningen). Man skall sitta kvar på sin stol under skottet.

För skott bakåt (mot den del av brädan närmast dig själv) kan tummen – se figur 6 - eller ett sk saxskott med två fingrar, figur 7, användas.

Den röda 'damen' får sänkas så snart du sänkt minst en egen puck, den måste dock sänkas innan du sänker den sista pucken i din färg. Direkt efter att ha sänkt damen (eller i samma stöt), måste du sänka en egen puck. Detta kallas att 'täcka' damen. Annars går damen upp igen på mittpunkten.

Så snart damen är sänkt är det fritt fram för båda spelarna/lagen att sänka den sista pucken i egen färg. Då vinner man spelomgången: 'brädan'.

Vinnaren av brädan får en poäng för varje motståndarpuck som ligger kvar, plus 3 poäng om det var samme spelare som sänkte damen. Om motståndaren var den som sänkte damen utgår inga extra poäng.

Man spelar tills någondera spelare har nått 25 poäng eller max åtta 'brädor' (man kan självklart överenskomma att spela till 12 eller annan lämplig poängnivå). Notera att en spelare som har uppnått maxpoäng minus 3 (dvs 22 poäng vid spel till 25) INTE får tillgodoräkna sig de extra dampoängen.

Att sänka strikern kostar en plikt, en egen tidigare sänkt puck som återplaceras av motståndaren i mittencirkeln, dock ej i den innersta röda cirkeln. Om du ännu ej sänkt en puck är det din motståndares uppgift att hålla detta i minnet och återplacera den första puck du sänker. Om motståndaren glömmer detta efter att du sänkt en puck och skjuter ditt nästa skott 'slapp' du plikten. När brädan spelas klart 'clearas' alla ev plikter.

Om du sänker damen i samma stöt som en egen puck, räknas detta som att damen är 'täckt', oavsett i vilken ordning de föll.

Om en puck (eller fler) hoppar av brädan återplaceras denna (utan plikt) på den röda centrumpunkten. Om centrumpunkten då är helt eller delvis täckt ska en återplacerad dam eller puck läggas så att den täcker mesta möjliga av den röda centrumpunkten. Om centrumpunkten är helt täckt/upptagen skall pucken/puckarna återplaceras närmast möjligt centrumpunkten, på motsatt sida, av innevarande spelares spelplan.Om en puck landar på en annan, eller hamnar på högkant, ska denna lämnas orörd. Om du sänker en motståndarpuck lämnas denna och räknas som sänkt. Har du sänkt en egen i samma stöt får du fortsätta, annars övergår turen till motståndaren. Om du sänker en motståndares sista sten (oavsett om damen är sänkt eller ej) förlorar du brädan och tre poäng.

Om du sänker din sista puck innan damen är sänkt förlorar du brädan, tre poäng plus en poäng för varje motståndarsten som ligger kvar.

Om din striker ligger kvar inom de två linjerna på din spelplan och du inte träffat någon puck, får du skjuta igen.

Vid sprängningen har du tre försök på dig att träffa "mittklungan/startpositionen" (figur 1). Därefter övergår turen till motståndaren.